Om AMD

Om AMD

Jeg behandler AMD og andre øjensygdomme efter BOEL`s  metode.

Behandlingerne indledes med en syns test samt et intensivt forløb bestående af 2 daglige behandlinger med 1 times pause imellem 2 x 5 behandlings dage i træk.

Efter det intensive forløb syns tester jeg dig igen, og såfremt der er syns fremgang trappes behandlingerne ned således: 2 behandlinger ( alle behandlinger består af 2 daglige behandlinger med en times pause imellem) den efterfølgende uge og herefter 1 x ugentligt i 3 uger. Herefter skal du påregne 1 behandling ca. hver 4 - 5 uge livslangt.

 

 

Der er stor risiko for, at du i løbet af dit liv vil møde sygdommen ”øjenforkalkning” – alderbetinget macula degeneration også kaldet AMD. Enten du selv bliver ramt eller kender nogen der bliver ramt. Den er skyld i, at 30-40 procent af alle danskere med alderen får dårligt syn.

AMD er en sygdom i nethindens såkaldte skarpsynscentrum eller den ”gule plet”, der har den største koncentration af sanseceller, navnlig de specialiserede ”tappe” som er ansvarlige for, at vi kan opfatte fine detaljer, farver og se omverdenen tredimensionalt. Sygdommen er dobbeltsidig – det vil sige at den udvikles på begge øjne - men der er ofte forskel på graden i henholdsvis højre og venstre øje.

AMD findes i 2 former: Den tørre og den våde form.

Sygdommen ses hyppigst fra 55-års alderen, og hyppigheden stiger med alderen. 12 % af befolkningen på over 60 år har symptomgivende AMD, og andre går rundt med en uopdaget sygdom, da generne i begyndelsen kan være beskedne.

AMD medfører som sagt tab af centralsynet og personerne ser i stedet en sløret plet, der følger med uanset hvor blikket rettes hen. Størsteparten af AMD patienter bevarer orienterings synet og kan færdes på egen hånd, men de får svært ved at læse, se tv, genkende andre mennesker, køre bil mv. Således en alvorlig forringelse af livskvaliteten.

Den tørre form kan bedst sammenlignes med det aldersbetingede svind af væv, som ses i alle organer, tydeligst i huden, der bliver tynd og brunplettet og heler dårligere og langsommere end hos unge. Overgangen fra normale aldersforandringer og til sygelige tilstande er ofte glidende, også i øjet.

Den våde form er hyppigst en videreudvikling af den tørre form, men kan også dukke op uden forudgående symptomer. Den våde form skyldes utætheder og nydannende blodkar under eller i nethinden. Disse blodkar er tyndvæggede og utætte, således at væske let siver ud i det omgivende væv. Øges utætheden, bliver der tale om en regulær blødning. En hævelse i centrum af nethinden giver ret hurtigt symptomer – ofte fra dag til dag – i form af synssløring og skævvridning. En blødning giver anledning til akutte symptomer med voldsom synsforringelse og skævvridning af synsbilledet: lige linier bugter, bogstaver knækker over, og ansigter forvrænges.

Den tørre form for AMD kan øjenlægerne ikke afhjælpe. Men i et studie fra 2001 (AREDS studiet) blev det bevist, at man i visse tilfælde kan forsøge at forsinke udviklingen ved at tage et kosttilskud bestående af store doser af vitaminerne C og E, et forstadium til vitamin A (beta-karoten) samt metallerne zink og kobber.

Der er i dag flere muligheder for at opbremse den våde form: Nogle typer kan behandles med laser med eller uden forudgående indsprøjtning af lysfølsomt (fotosensitivt) stof i blodbanen. Andre former kan behandles med indsprøjtninger direkte ind i øjets indre af et stof, der hæmmer væksten af de nye utætte blodkar. Dette bevirker ofte, at de nydannede blodkar visner, og hævelsen i nethinden kan så forsvinde, så noget af synet vender tilbage. Imidlertid er der stadig tendens til dannelse af de nye blodkar, og indsprøjtningerne må derfor oftest gentages mange gange. Der er risiko for infektion og trykstigning i øjet hver gang man udfører en indsprøjtning, men heldigvis sker dette sjældent, så denne behandling er blevet ret populær. Langtidsvirkningen af de mange indsprøjtninger i øjet kendes ikke. Behandling med vitaminer og mineraler, som nævnt under den tørre form, har kun beskeden virkning på den våde AMD.

Det er vigtigt at reagere på symptomer og opsøge øjenlægen ved synsforværring. Det gælder især hvis forværringen sker hurtigt og der er skævvridning af synsbilledet.

Hvis man har AMD i forvejen kan man teste kvaliteten af sit syn på et gitterkort –Husk at teste hvert øje for sig.